Företagsnytt

 

Redovisning 3
Panorama - analys och rapporttjänst, som på ett enkelt och motiverande sätt,
visar företagets siffror i form av tabeller och diagram 
 

Vi erbjuder tilläggstjänsten  PANORAMA en kostnadsfri tjänst för våra månads klienter.

Tjänsten erbjuder ett panorama över ert bolags ekonomiska läge.

Somhemma Din Redovisningsbyrå är medlem i Fria Företagare (FF) som ser till de mindre företagens intressen.

Somhemma Din Redovisningsbyrå, har varit medlem hos SINF - Svensk Industriförening. Vid behov av affärsmannaskap, affärsutveckling, arbetsrätt och affärsjuridik ger de dig en resurs att förhandla fram starka avtal och nya möjligheter. Somhemma Din Redovisningsbyrå är en del av SINF-Ekonomi.

Byrån är  idag 2017 intressemedlem till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) tidigare full medlem under 12 år, med intyg på en godkänd granskning av SRF som sker av deras medlemmar fysiskt på byråplats och digitalt. Byråansvarig att valt bort den högre årliga medlemskostnaden för tillfället, då här ändå finns 14 års erfarenhet inom byråverksamhet, civilekonomexamen, fil.mag med tillägg av 60 poäng juridikstudier och ändå en pågående uppdatering via kurser och annan relevant ny skatte- och redovisningsinformation.

Det finns nu även en nystartad web bookshop.

Vidare finns en del bra information för företagare på sidan företagande.se och artikeln: Avdrag och skatteplanering vid nyår samt skattenyheter inför år 2017, skriven av Charlotta Lena Andersson, byråansvarig för Somhemma Din Redovisningsbyrå.

Somhemma Din Redovisningsbyrå har 2017 lanserat bloggen Ekonominytta.

stockholm  

Byrån önskar alla goda affärer, lycka och välgång.

 

Nedan länk till Sveriges redovisningskonsulters förbund, inbjuder till läsvärd ekonomisk information för ditt företag:

Nyhetsbevakning från SRF

Nyttiga portaler och myndigheter

Det finns vissa berörda myndigheter som vi kan behöva ibland. Frågorna kan handla om allt från skatter till att etablera sig utomlands. Kanske om vi får en ny affärsidé. Eller vill importera eller exportera en ny vara. Om vi blir osäkra på en ny skattelag. Nedan finns både kunskapsforum och informationsportaler. När du hellre söker svaret själv. 

ALMI Företagspartner                                         
 
Bolagsverket                                                            
 
Datainspektionen                                                  
Ekonominyheterna                                               
 
Etablering utomlands
 
Exportkreditnämnden                                         
 
Exportrådet                                                              
 
Information och tjänster från myndigheter
 
Konjunkturinstitutet                                            
 
Konkurrensverket                                                 
 
Patent- och registreringsverket                       
 
Riksbanken                                                               
  
Skatteverket                                                            
 
Statistiska Centralbyrån SCB                              
 
Tillväxtverket