Nedan länk till Sveriges redovisningskonsulters förbund, inbjuder till läsvärd ekonomisk information för ditt företag:

Nyhetsbevakning från SRF

stockholm

 Byrån önskar alla goda affärer, lycka och välgång.

 Nyttiga portaler och myndigheter

Det finns vissa berörda myndigheter som vi kan behöva ibland. Frågorna kan handla om allt från skatter till att etablera sig utomlands. Kanske om vi får en ny affärsidé. Eller vill importera eller exportera en ny vara. Om vi blir osäkra på en ny skattelag. Nedan finns både kunskapsforum och informationsportaler. När du hellre söker svaret själv. 

ALMI Företagspartner                                         
 
Bolagsverket                                                            
 
Datainspektionen                                                  
Ekonominyheterna                                               
 
Etablering utomlands
 
Exportkreditnämnden                                         
 
Exportrådet                                                              
 
Information och tjänster från myndigheter
 
Konjunkturinstitutet                                            
 
Konkurrensverket                                                 
 
Patent- och registreringsverket                       
 
Riksbanken                                                               
  
Skatteverket                                                            
 
Statistiska Centralbyrån SCB                              
 
Tillväxtverket                                                           

 

Vi erbjuder tilläggstjänsten  PANORAMA en kostnadsfri tjänst för våra månads klienter.

Tjänsten erbjuder ett panorama över ert bolags ekonomiska läge.

Somhemma Din Redovisningsbyrå är medlem i Fria Företagare (FF) som ser till de mindre företagens intressen.

Somhemma Din Redovisningsbyrå, har varit medlem hos SINF - Svensk Industriförening. Vid behov av affärsmannaskap, affärsutveckling, arbetsrätt och affärsjuridik ger de dig en resurs att förhandla fram starka avtal och nya möjligheter. Somhemma Din Redovisningsbyrå är en del av SINF-Ekonomi.

Redovisning 3
Panorama - analys och rapporttjänst

Byrån är sedan 2017 intressemedlem till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) tidigare full medlem under 12 år, med intyg på godkänd granskning av SRF, vilket sker av deras medlemmar fysiskt på plats och digitalt. Byrån är i dagsläget intressemedlem, då det finns 15 års erfarenhet inom byråverksamhet, civilekonomexamen, fil.mag med tillägg av 60 poäng juridikstudier och pågående uppdatering via kurser och annan relevant ny skatte- och redovisningsinformation.

Byrån stödjer BRIS - Barnens Rätt i Samhället. Likaså WSPA Sverige - World Animal Protection, bägge utgörs av icke avdragsgilla gåvor.

Det finns nu även en nystartad web bookshop.

Somhemma Din Redovisningsbyrå har 2017 lanserat bloggen Ekonominytta.

 

Somhemma
Din redovisningsbyrå i Stockholm
Follow us

Copyright © 2003 - 2021 All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.