Företagsnytt

Redovisning 3
Panorama - analys och rapporttjänst, som på ett enkelt och motiverande sätt, visar företagets siffror i form av tabeller och diagram 

Vi erbjuder tilläggstjänsten  PANORAMA en kostnadsfri tjänst för våra månads klienter.

Tjänsten erbjuder ett panorama över ert bolags ekonomiska läge.

Somhemma Din Redovisningsbyrå är medlem i Fria Företagare (FF) som ser till de mindre företagens intressen.

Byrån är även ansluten till Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF), vilket blir en kvalitets stämpel och trygghet för uppdragsgivande företag.

Somhemma Din Redovisningsbyrå, är medlem hos SINF - Svensk Industriförening. Vid behov av affärsmannaskap, affärsutveckling, arbetsrätt och affärsjuridik ger kontakten dig en resurs att förhandla fram starka avtal och nya möjligheter. Somhemma Din Redovisningsbyrå är även en del av SINF-Ekonomi.

Det finns nu även en nystartad web bookshop.

Företagande

Det finns en del bra information för företagare om redovisning, ekonomi, organisation och marknadsföring under Avdrag och skatteplanering vid nyår samt skattenyheter inför år 2017, skriven av Charlotta Lena Andersson, byråansvarig Somhemma Din Redovisningsbyrå.

Likaså finns en och annan ekonomirelaterad artikel på forumet:driftig.nu.

Somhemma Din Redovisningsbyrå har nu lanserat bloggen Ekonominytta, som även kan innehålla en del personliga åsikter kring det som företagare av olika former kan påverkas av på Internet och allmänt.

stockholm  

Byrån önskar er alla goda affärer, lycka och välgång.

 

Nedan länk till Sveriges redovisningskonsulters förbund, inbjuder till läsvärd ekonomisk information för ditt företag:

Nyhetsbevakning från SRF

Nyttiga portaler och myndigheter

Det finns vissa berörda myndigheter som vi kan behöva ibland. Frågorna kan handla om allt från skatter till att etablera sig utomlands. Kanske om vi får en ny affärsidé. Eller vill importera eller exportera en ny vara. Om vi blir osäkra på en ny skattelag. Nedan finns både kunskapsforum och informationsportaler. När du hellre söker svaret själv. 

ALMI Företagspartner                                         
 
Bolagsverket                                                            
 
Datainspektionen                                                  
Ekonominyheterna                                               
 
Etablering utomlands
 
Exportkreditnämnden                                         
 
Exportrådet                                                              
 
Information och tjänster från myndigheter
 
Konjunkturinstitutet                                            
 
Konkurrensverket                                                 
 
Patent- och registreringsverket                       
 
Riksbanken                                                               
  
Skatteverket                                                            
 
Statistiska Centralbyrån SCB                              
 
Tillväxtverket