Nedan länk till Sveriges redovisningskonsulters förbund, inbjuder till läsvärd ekonomisk information för ditt företag:

Nyhetsbevakning från SRF

stockholm

 Byrån önskar alla goda affärer, lycka och välgång.

 Nyttiga portaler och myndigheter

Det finns vissa berörda myndigheter som vi kan behöva ibland. Frågorna kan handla om allt från skatter till att etablera sig utomlands. Kanske om vi får en ny affärsidé. Eller vill importera eller exportera en ny vara. Om vi blir osäkra på en ny skattelag. Nedan finns både kunskapsforum och informationsportaler. När du hellre söker svaret själv. 

ALMI Företagspartner                                         
 
Bolagsverket                                                            
 
Datainspektionen                                                  
Ekonominyheterna                                               
 
Etablering utomlands
 
Exportkreditnämnden                                         
 
Exportrådet                                                              
 
Information och tjänster från myndigheter
 
Konjunkturinstitutet                                            
 
Konkurrensverket                                                 
 
Patent- och registreringsverket                       
 
Riksbanken                                                               
  
Skatteverket                                                            
 
Statistiska Centralbyrån SCB                              
 
Tillväxtverket                                                           

 

Somhemma
Din redovisningsbyrå i Stockholm
Follow us

Copyright © 2003 - 2019 All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.