Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Julklappar - Vad gäller kring julklappar?

Julklappar - Vad gäller kring julklappar?
När man inte har  tid att visa tacksamhet under årets gång, så kan alltid en julklapp av något slag skapa en viss balans. Det är samma regler för anställda som för styrelseledamöter. Vad kan julklappen kosta? Om en julklapp ska vara skattefri både till ägaren själv som till de  anställda får den inte kosta mer än 500 kronor inkl...
Fortsätt läs mer
757 Träffar

Planera inkomsten - Vill du planera inkomsten år 2022?

Planera inkomsten - Vill du planera inkomsten år 2022?
Den som har möjlighet att styra sin inkomst kan ta hänsyn till nedan punkter: *  För den som inte tagit ut någon lön i sitt aktiebolag upp till gränsen för statlig skatt och planerat att ta ut högre lön nästa år är det lönsamt att ta ut lön upp till gränsen, för statlig skatt före årsskiftet. Brytpunkten för ...
Fortsätt läs mer
746 Träffar

Skatteplanering inför nytt år 2022

Det är många företag som har bokslut 31 december, så fram tills dess finns möjlighet att skatteplanera beskattningsåret 2021, som tas upp till beskattning år 2022. En del förslag är återkommande dock med nya värden, så de tål att repeteras.  Inkomstplanering * Lön för dem med aktiebolag kan tas ut, upp till b...
Fortsätt läs mer
1205 Träffar

Skattereduktion - tillfällig skattereduktion under år 2021-2022

Under åren 2021-2022 kan vi förvänta oss lägre skatt på arbetsinkomster till följd av Corona-pandemin.  Regeringen har lagt en ny proposition , som föreslås träda i kraft 1 december 2021 och tillämpas för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Lagen ska sedan fortgå till slutet på år 2022. Inkomster av arbete och v...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
2148 Träffar

Skatteplanering 2020 - Vad är skatteplanering?

Nu är året snart till ända, så låt oss hoppas att nästa år 2021 blir mer mot det normala. Här kommer lite att fundera över, för de företagare som har möjlighet att påverka sin inkomst och önskar sänka sin skatt, eller planera för en högre pension, sjuk- eller föräldrapenninggrundande inkomst. För de företagare som inte ...
Fortsätt läs mer
2712 Träffar

När du inte längre vill ha anstånd med skattebetalningen - Vad är anstånd med skattebetalningen?

​En del företag har använt möjligheten att ansöka om anstånd med skatt - och momsbetalningar, som varit en av de stödåtgärder som funnits denna speciella corona tid.  Anståndet kan sökas via skatteverkets hemsida ,  för upp till tre månader om du redovisar månadsvis, eller för ett kvartal om du redovisar kvartalsvis.&n...
Fortsätt läs mer
2874 Träffar

Stödåtgärder företag - Vilka stödåtgärder finns under covid 19- fasen?

​Regeringen har som säkert många läst gått in med stödåtgärder för företag då fler branscher fått eller kan komma att få det tuffare på grund av covid​ Företagen ges bland annat stöd med sänkta arbetsgivaravgifter. För kommande arbetsgivaredeklaration 14 april , så har regeringen gett möjlighet till sänkt arbetsgivaravgift för maximalt 30 anställda...
Fortsätt läs mer
3257 Träffar

Sänkt aktiekapital - vad blir aktiekapitalet?

​Flera mindre företag har önskat sig ett sänkt aktiekapital och nu blir gränsen för lägsta aktiekapital sänkt från 50 000 kr till 25 000 kronor som en julklapp att öppna efter årsskiftet. Ändringen kommer träda i kraft och börja gälla från och med 1 januari 2020. Förra ändringen från 100 000 kronor till 50 000 kr skedde år 2010. Många sänkte vid de...
Fortsätt läs mer
3544 Träffar

Skatteplanering före nyår - Vad är skatteplanering?

Snart är även år 2019 avslutat och bokslutstider närmar sig för dem med bokslut 31 december 2019 och företagsdeklaration 2020. Det finns några punkter att tänka på för de företag som kan påverka sin inkomst och skatt före årets slut och även kommande deklaration. * Om du vill slippa statlig skatt på 20 % och inte tagit ut lön upp till brytpunkten (...
Fortsätt läs mer
3756 Träffar

Avdragsgill jul 2019 - Vad blir avdragen i jul?

Snålare regler tillkom för arbetsgivare efter 1 januari 2017. Arbetsgivare har en möjlighet att hålla julfest för anställda som en skattefri förmån om det handlar om en intern representation för personalen. Utgifter för julbordet är dock inte avdragsgillt alls efter de nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2017. Julfest med julbord Tidigare kunde f...
Fortsätt läs mer
3966 Träffar

Sänkt skatt för pensionärer - Hur sänkt blir skatten för pensionärer?

I regeringens budgetproposition föreslås en höjning av det särskilda grundavdraget för alla som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Det innebär att alla med en fastställd inkomst mellan 210 000 kr och 1 400 000 kr får höjt grundavdrag och således en sänkt skatt med upp till 9700 kr (vid kommunalskatt på ca 32 % ). Förslaget innebär att den ak...
Fortsätt läs mer
3553 Träffar

Sänkta arbetsgivaravgifter - Hur sänkta är arbetsgivaravgifterna?

Regeringen har lagt till en sänkning av sociala avgifter i sin budgetproposition. Endast ålderspensionsavgift på 10,21 % istället för fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 % behöver från och med nästa år betalas för unga människor, som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Sänkt arbetsgivaravgift ...
Fortsätt läs mer
3595 Träffar

Starta företag - hur startas företag?

Minns för många år sedan när jag befann mig i Gamla stan i t-banan och fick ett mobilsamtal från en okänd man. "Kan du hjälpa mig", sade han utan någon större presentation med ilska i rösten. Jag berättade att Somhemma - Din Redovisningsbyrå hjälpte registrerade befintliga företag. Mannen blev lite aggressiv och begärde ett möte för att jag skulle ...
Fortsätt läs mer
4747 Träffar

Förändringar av regeringens vårbudget 2019

Förändringar av regeringens vårbudget 2019
Regeringen har i år påverkats av M/KD budgeten som riksdagen röstade igenom december 2018. Nedan syns några av följderna gällande vårbudgeten 2019. Rut-avdraget höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per 1 juli 2019. Sänkt moms på elektroniska böcker och tidningar från 25 till 6 procent. Kan leda till billigare e-böcker och e-tidningar. Flygska...
Fortsätt läs mer
4989 Träffar

Momsplikt för inhyrda konsulter hos sjukvården

Till förtret och oro för fler företagare inom den medicinska sjukvården ställs nu krav från skatteverket att även dessa företag måste betala moms för sin försäljning. Det har sedan lång tid varit momsfritt inom sjukvården, vilket efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen den 7 juni 2018 (HFD 2018 ref. 41) bidrog till ändringen om momsplikt. Nu bl...
Fortsätt läs mer
7745 Träffar

Inkomstdeklaration 1 - När ska inkomstdeklaration 1 vara inne?

Tisdagen den 19 mars 2019 öppnar e-tjänsten för inkomstdeklaration 1. I samband med e-tjänsten slipper man postadministration och kan istället låta någon redovisa blanketten åt er samt ladda upp den till skatteverket direkt, samtidigt som ni kan luta er tillbaka. Om du inte har en redovisningsbyrå, som kan förlänga inlämningstiden med hjälp av byrå...
Fortsätt läs mer
5874 Träffar

Förmånsbeskattning – Vad innebär förmånsbeskattad sjukvård?

Nu blir det jämlikt mellan privat och offentlig sjukvård gällande förmånsbeskattning. Anställda har tidigare inte förmånsbeskattats för privat hälso- och sjukvård som arbetsgivaren betalat, däremot har offentlig sjukvård blivit förmånsbeskattat. "Grundtanken är likabehandling, att privat och offentlig vård ska behandlas på samma sätt", säger Pia Bl...
Fortsätt läs mer
6371 Träffar

Momspliktigt att hyra ut vårdpersonal

Den annars momsbefriade vårdsektorn ger inte momsbefrielse, vid uthyrning av vårdpersonal till en vårdmottagning. Det förekommer många företag som säljer tjänster inom medicin och psykiatri, vilket är ett område som huvudsakligen är momsbefriat. Den som dock hyr ut vårdpersonal till någon som driver en vårdmottagning slipper inte att ta ut moms på ...
Fortsätt läs mer
6037 Träffar

Förenklade regler – försäljning elektroniska tjänster

Förenklade regler för mindre företag som säljer elektroniska tjänster till privatpersoner i EU har föreslagits av regeringen. Från januari 2015 gällde att säljaren istället för att momsregistrera sig där köparna finns kan välja att redovisa den utländska momsen via en enda registrering, en så kallad MOSS (Mini One Stop Shop). Den svenska säljaren a...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
6502 Träffar

Snart slopas årliga kontrolluppgifter

Arbetsgivardeklaration på individnivå Företag behöver från och med den 1 januari 2019 inte lämna in kontrolluppgifter år 2020.  Anledningen är att alla företag med anställda som lämnar arbetsgivardeklaration månadsvis, även måste lämna uppgifterna på individnivå (AGI). Det här ska ersätta de kontrolluppgifter som annars brukas sändas in i slut...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
7396 Träffar

Sänkt skatt för företagssektorn 2019

Ränte-avdrag ​Syftet är att minska den olikformiga behandlingen av ränta på lånat kapital, som är avdragsgill i ett bolag. Samtidigt får utdelning i ett bolag inte dras av, varför en begränsning av avdragsrätten för räntor har införts vid inkomstbeskattningen. Det minskade avdraget innebär att ett negativt räntenetto (ränteintäkter -räntekostnader)...
Fortsätt läs mer
6467 Träffar

Svensk handel - Varningslistan

Skickar en sommarvarning, så ni kollar upp nya leverantörsfakturor som dimper ner i brevlådan i sommar. Det finns många kreativa människor som hellre borde utveckla den egenskapen genom att starta företag, än att lura andra. Var steget före och slipp problem. Här finns Svensk Handels Varningslista.
6497 Träffar

Varför progressiva skatter kan bli orättvist

I Sverige har vi progressiv inkomstskatt, det vill säga skatten ökar ju mer inkomst som tjänats in. Samtidigt är småföretag den vanligaste formen i Sverige och många får kämpa minst ett par år före en vanlig lön kan tas ut. Företagare blir sällan direkt höginkomsttagare och kan tjäna mindre än en undersköterska, vilken populärt sedan länge brukas f...
Fortsätt läs mer
8166 Träffar

Skattetillägg - Vad är skattetillägg vid rättelse på eget initiativ?

Skattetillägg innebär att skatteverket kan påföra dig skattetillägg, om du har lämnat en oriktig uppgift i din inkomstdeklaration. Har du däremot på eget initiativ rättat felet i efterhand ska du inte bli påförd något skattetillägg. Nu har emellertid regeringen fått igenom att skattetillägg ska kunna tas ut även om du på eget initiativ rättar en or...
Fortsätt läs mer
6206 Träffar

Skimmad - Vad är skimning?

Tidskriften, Illustrerad Vetenskap, nr.10, 2018 har skrivit om en ny teknik som finns inmatad i ett kort, som skyddar dig mot skimning. Stöldmetoden innebär att tjuvar med hjälp av en avläsare eller en mobilapp kan stjäla dina kortuppgifter, utan att de ens vidrört din väska, dig eller din jacka. De kan genom att ställa sig nära dig ladda ner dina ...
Fortsätt läs mer
6939 Träffar

Redovisning - Vad är redovisning?

När jag för många år sedan gick första terminen på ekonomlinjen dunkade jag pannan i bordet av frustration kring begreppen debet, kredit och redovisning som blev en liten del av hela utbildningen. Vad är det här, undrade jag. De flesta hade gått ekonomlinje på gymnasium före och gäspade tröttsamt när dessa begrepp kom på tal. Det finns ingen logik ...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
6429 Träffar

Vad är GDPR?

Ännu ett informationsinlägg kring GDPR, av dem som nått oss via e-post eller vanliga brev de senaste dagarna. Idag är exakt en vecka kvar tills lagen ska börja tillämpas den 25 maj. Beslut har fattats om en dataskyddsförordning (GDPR) som gäller behandling av personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation. Förordningen börjar gäl...
Fortsätt läs mer
6468 Träffar

Vilka avdrag får du göra i din verksamhet?

Före du drar iväg och firar Valborgsmässoafton bör du veta vad du får dra av i ditt företag. Grundregeln är att du får dra av alla utgifter du behöver för att bedriva din verksamhet. Vilka utgifter du får dra av beror på vad just din verksamhet kräver. Till exempel får du dra av för kattmat om du bedriver ett kattpensionat, men inte om du är rörmok...
Fortsätt läs mer
7032 Träffar

Regeringens vårproposition 2018

Regeringens vårproposition presenterades idag där de hänvisar till nya skatteregler för företagssektorn. Några nyheter som regeringen lagt fram förslag om: Sänka momsen på nyhetsrapporteringen digitalt från 25 % till 6 %, så den jämställs med papperstidningens momssats. Regeringen vill motverka skatteplanering med ränteavdrag i bolagssektorn kombin...
Fortsätt läs mer
6463 Träffar

Bokföringsbrott – försenad årsredovisning

Högsta domstolen (HD) har fastslagit i tre mål år 2018 att en försenad årsredovisning innebär bokföringsbrott. I första målet hade aktiebolagsägaren T inte inom föreskriven tid avslutat den löpande bokföringen med en årsredovisning. Förseningen hade uppgått till drygt fem månader. Bolagsstämma ska hållas senast sex månader efter bokslutsdatum och e...
Fortsätt läs mer
7155 Träffar

Julbord och julgåvor

  Vare sig vi önskar det eller inte är julfesternas tid nära. Något somliga kan se på som förlustelser och andra som förpliktelser. Det finns några saker att tänka på kring inköp av julgåva samt vid planering av julfest. Julgåva till anställda Om arbetsgivaren planerar att vara julgenerös och samtidigt inte vill låta de anställda förmånsbeskat...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
7453 Träffar

Bokföring - vad är bokföring?

Skatteverket beskriver bokföring och de två alternativa redovisningsmetoderna, kontant - och faktureringsmetoden . De som har en mindre verksamhet kan med fördel använda kontantmetoden för att spara tid och pengar. Den sista metoden innebär att betalningsdatumet styr när ett verifikat ska bokföras. Till skillnad mot faktureringsmetoden, där faktura...
Fortsätt läs mer
7837 Träffar

Bokföringslagen - Vad är bokföringslagen?

​ Bokföringslagen är kortfattat en lag som reglerar vilka som är bokföringsskyldiga och hur redovisningen ska hanteras, arkiveras samt hur myndigheters beslut kan överklagas. Bokföringslagslagens första kapitel och första paragraf beskriver innehållet: "1 § I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska perso...
Fortsätt läs mer
8010 Träffar

Löpande redovisning - Vad är löpande redovisning?

Det är lätt att förtränga sådant som känns trist att göra. Kanske mer hos några än hos andra. Även att lämna in underlag för redovisningen till en byrå kan kännas betungande när solen skiner utomhus, eller de egna företagsuppdragen känns mer lockande. Även om redovisningen faktiskt kan belysa de egna små framstegen när företagandet känns lite extra...
Fortsätt läs mer
10532 Träffar

Sänkt bolags- och expansionsfondsskatt till nästa sommar!

Regeringen har den 20 juni 2017 skickat iväg ett förslag om ändrade regler för företagssektorn. Förutom till alla aktiebolagsägares glädje om en lägre bolagsskatt och enskilda näringsidkares samt delägare i handelsbolags lägre expansionsfondsskatt, tillkommer även begränsade avdragsmöjligheter för räntekostnader. Orsaken till förslaget om räntebegr...
Fortsätt läs mer
7602 Träffar

Företag har bäst skattemoral

​När de flesta deklarationer och bokslut börjat tunnas ut och blivit inskickade till skatteverket brukar istället brev ibland anlända från skatteverket, gällande granskning av det beskattningsunderlag som skickats in. Det kan bli både långa och många brev fram och tillbaka med förklarande svar på frågor och bifogade rapporter och verifikat, so...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
7457 Träffar

Reviderat 3:12 förslag

​Det blir fortsatt skattehöjning med regeringens reviderade förslag till ändringar för fåmansföretagare, efter att tidigare förslag utsatts för hård kritik. Mer bestämt kring ändringarna gällande fåmansföretag kommer synas efter beslut av riksdagen i slutet på året.  Kortfattat innebär regeringens nu reviderade förslag blan...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
7230 Träffar

Påsk tips - Sparande

Småföretag i form av enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag eller fåmansbolagsägare måste även tänka på sitt eget pensionssparande när ingen arbetsgivare betalar in någon tjänstepension. Ett förslag är då att spara i en traditionell kapitalförsäkring eller på ett så kallat ISK-konto - ett investeringssparkonto, där placeraren själv väljer ...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
7189 Träffar

Förhindra obehörig adressändring

​I höstas kom skatteverket ut med en ny e-tjänst, där medborgarna kan registrera sig för att förhindra obehörig adressändring. När spärren väl är aktiverad kommer endast adressändringar godkännas som görs med e-legitimation via skatteverkets e-tjänster.  E-tjänsten kan endast användas av privatpersoner och inte företag. Den som använder e-tjän...
Fortsätt läs mer
7379 Träffar

Deklarationer - Nya skatteregler kring uppskov av kapitalvinst

Våren är den period där det skapas flest deklarationer. Företagen har bråda tider där de först måste får fram bokslut och sedan avsluta med en företagsdeklaration. Privatpersoner som sålt sin bostadsrätt under år 2016 måste även deklarera försäljningen året efter. Nya lagregler kring uppskov av kapitalvinsten har dock skett under år 2016 och bostad...
Fortsätt läs mer
7225 Träffar

Bokslut - Vad är egentligen bokslut?

Bokslut blir lite som att få ett avgångsbetyg efter en lång termin av tufft arbete, där tiden rusat iväg och du plötsligt inser att ännu ett år har gått. Företagets samlade redovisning sammanställs i en balans- och resultatrapport där varje konto stämts av enligt bokföringslagen och redovisningen förs samman och ställts upp antingen i ett årsbokslu...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
7404 Träffar

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.