Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Påsk tips - Sparande

Småföretag i form av enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag eller fåmansbolagsägare måste även tänka på sitt eget pensionssparande när ingen arbetsgivare betalar in någon tjänstepension. Ett förslag är då att spara i en traditionell kapitalförsäkring eller på ett så kallat ISK-konto - ett investeringssparkonto, där placeraren själv väljer aktier, fonder eller obligationer.


Ett ISK är ett schablonbeskattat konto. Det betyder att du betalar en viss procentsats per år som är baserat på kontots värde, istället för att betala 30 % i kapitalvinstskatt per försäljning och utdelning som man gör på ett vanligt depå/aktie- & fondkonto. Skatten betalas varje år, oavsett om ditt värde har ökat eller minskat. År 2017 är skatten 0,375%.

Reviderat 3:12 förslag
Förhindra obehörig adressändring

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.