Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Företag har bäst skattemoral

​När de flesta deklarationer och bokslut börjat tunnas ut och blivit inskickade till skatteverket brukar istället brev ibland anlända från skatteverket, gällande granskning av det beskattningsunderlag som skickats in. Det kan bli både långa och många brev fram och tillbaka med förklarande svar på frågor och bifogade rapporter och verifikat, som bevis för det som dragits av i företaget som en kostnad nödvändig för verksamheten och använd endast i verksamheten. 

Ibland kan en och samma företagare olyckligt kränkt få besvara brev från skatteverket var och vartannat år. Skatteverket kan ställa sig frågande till hur det kommer sig att en liten företagare har så stora kostnader. Det paradoxala blir att deras många och ibland upprepande frågor, även då blir till en ytterligare kostnad, för den mindre företagaren som då känner sig tvungen att anlita en redovisningskonsult till sin hjälp. Därmed blir ibland skatteverket inte till gagn för de mindre nystartade företagen som utsätts för extra stress och obehag i en uppstartsperiod som ofta kräver extra arbetsresurser för att få det hela att gå runt.

Skatteverket har dock i år gjort en undersökning hos både privatpersoner och företag, där de fick ta ställning till påståendet, "Jag känner en moralisk plikt att hålla mig till skattereglerna". Det visade sig att det var en större andel bland företagen som instämde 95 % jämfört med 89 % av privatpersonerna. Det förhållandet ska även ha varit detsamma sedan undersökningarna först gjordes år 2010. Jag har ibland ändå upplevt att det kan finnas en viss fördomsfull attityd hos vissa, att företag strävar efter att fuska med skatten, när så inte alls är fallet. 

Sänkt bolags- och expansionsfondsskatt till nästa ...
Reviderat 3:12 förslag

Relaterade inlägg

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.