Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Sänkt bolags- och expansionsfondsskatt till nästa sommar!

Regeringen har den 20 juni 2017 skickat iväg ett förslag om ändrade regler för företagssektorn.

Förutom till alla aktiebolagsägares glädje om en lägre bolagsskatt och enskilda näringsidkares samt delägare i handelsbolags lägre expansionsfondsskatt, tillkommer även begränsade avdragsmöjligheter för räntekostnader.

Orsaken till förslaget om räntebegränsningen är att minska skillnaden mellan behandlingen av lånat kapital (räntan) och kostnaden för eget kapital (utdelning), där det första är avdragsgillt och det sista inte. Det kan idag leda till att företaget föredrar att finansiera verksamheten med lånat kapital istället för eget kapital, vilket sänker soliditeten och gör företagen mer instabila.

Tanken är att skillnaden ska harmoniseras med hjälp av begränsad avdragsrätt av räntan. Den sänkta bolags- och expansionsfondsskatten kommer förhoppningsvis ge en gynnsam effekt på tillväxten.

En sänkning av skatten kommer ske från 22 % till 20 % för bolagsskatt och för expansionsfondsskatt.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2018. Källa: Finansdepartementets promemoria Fi2017/02752/S1

Löpande redovisning - Vad är löpande redovisning?
Företag har bäst skattemoral

Relaterade inlägg

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.