Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Löpande redovisning - Vad är löpande redovisning?

Det är lätt att förtränga sådant som känns trist att göra. Kanske mer hos några än hos andra. Även att lämna in underlag för redovisningen till en byrå kan kännas betungande när solen skiner utomhus, eller de egna företagsuppdragen känns mer lockande. Även om redovisningen faktiskt kan belysa de egna små framstegen när företagandet känns lite extra tungt. 

Varför inte skriva ut en balansrapport och rita in någon glad smiley eller en och annan glad sol, när du ser att det egna kapitalet och omsättningen faktiskt har ökat från i våras, då förtjänas en klapp på axeln, då det är du med ditt företag som själv lyckats med det hela. Sådana rapporter får du fram från den löpande redovisningen.

Löpande redovisning är även något som är stadgat i bokföringslagen och således något som alla måste bita tag i vare sig det gäller att upprätta redovisningen själv, eller lämna in underlaget till en redovisningsbyrå. Oavsett om företagaren, fysikern, delägaren eller fåmansbolagsägaren lämnar in underlaget till en byrå eller inte, så är de alltid företagsägaren själv som är ytterst ansvarig för sin redovisning.

Löpande redovisning (kallas även löpande bokföring) och är den del av redovisningen som innefattar att man bokför alla verksamhetens verifikationer i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Löpande redovisning är något som ska ske regelbundet, det vill säga som löpande redovisning med vissa undantag, beroende på omsättning och omfattning av verksamhet. Läs mer om denna möjliga senareläggning av redovisning här.

Bokföringsskyldighet

Att bokföra är en lagstadgad skyldighet som är bestämd enligt bokföringslagen. Alla juridiska personer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar samt fysiska personer som bedriver enskild firma är bokföringsskyldiga.

I bokföringslagen 5 kap. 1 § 1 st. är bokföringsskyldigheten definierad som följande:

"Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat."

Från den löpande redovisningen ska det vara möjligt att direkt kunna utläsa en viss verifikations registerordning, verifikationsnummer, kontering och bokfört belopp, verifikationsbeskrivning av affärshändelse, samt till vilken redovisningsperiod en viss verifikation hör. Den löpande redovisningen avslutas sedan med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Allt underlag från den löpande redovisningen ska sedan bevaras av företagaren under sju år före den får slängas ner i komposten med höstlöven eller eldas upp i vedkaminen. 

Bokföringslagen - Vad är bokföringslagen?
Sänkt bolags- och expansionsfondsskatt till nästa ...

Relaterade inlägg

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.