Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Bokföring - vad är bokföring?

Skatteverket beskriver bokföring och de två alternativa redovisningsmetoderna, kontant- och faktureringsmetoden. De som har en mindre verksamhet kan med fördel använda kontantmetoden för att spara tid och pengar. Den sista metoden innebär att betalningsdatumet styr när ett verifikat ska bokföras.

Till skillnad mot faktureringsmetoden, där fakturadatum styr när fakturan ska bokföras. Den sista metoden innebär att det blir bokföring minst två gånger, ett när fakturan ställs ut och två när fakturan ska betalas. Fördelen med faktureringsmetoden är att företaget får en mycket större överblick över fordringar och skulder än vid kontantmetoden.

Det är viktigt att välja rätt redovisningsmetod från början vid registrering av företaget. Skatteverket tillåter nämligen inte en ändring från faktureringsmetod till kontantmetod, om det inte finns synnerliga skäl och det ska vara mer än ekonomiska, eller bara anledningen att man valde fel från början. Personligen kan jag tycka att det blir en aning byråkratiskt och stelbent när en ändring inte kan komma ifråga på grund av ekonomiska skäl, då det i längden gynnar hela samhället om företagaren slapp mindre administrationskostnader i vissa fall såsom vid en uppstartsfas. 

Julbord och julgåvor
Bokföringslagen - Vad är bokföringslagen?

Relaterade inlägg

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.