Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Sänkt skatt för företagssektorn 2019

Ränte-avdrag

​Syftet är att minska den olikformiga behandlingen av ränta på lånat kapital, som är avdragsgill i ett bolag. Samtidigt får utdelning i ett bolag inte dras av, varför en begränsning av avdragsrätten för räntor har införts vid inkomstbeskattningen.

Det minskade avdraget innebär att ett negativt räntenetto (ränteintäkter -räntekostnader)får dras av med högst 30 % av ett avdragsunderlag som motsvarar EBITDA. Måttet motsvarar företagets resultat före värdeminskningsavdrag, räntor och skattemässiga justeringar. Emellertid har det även införts en förenklingsregel som betyder att negativa räntenetton upp till fem miljoner kronor alltid får dras av.

Bolagsskatt - Aktiebolag

Skatten sänks för alla bolag, vilket kommer ske i två steg, först till 21,4 % under åren 2019-2020 och sedan till 20,6 % för alla räkenskapsår som påbörjas från och med den 1 januari 2021.

Expansionsfondsskatt - Enskilda firmor, andel i handelsbolag

Expansionsfondskatten sänks från 22 till 20,6 %. Denna ändring ska ske i ett steg år 2021, för att undvika komplicerade övergångsregler. Tidigare gjorda avsättningar anses återförda enligt nuvarande regler och därefter genast åter avsatta enligt det nya regelverket.

Periodiseringsfonder

Möjligen bör företag vara lite mer försiktiga att sätta av till periodiseringsfonder, eftersom schablonintäkten för avsättning till periodiseringsfond höjs från 72 till 100 procent av statslåneräntan. Särskilda övergångsregler för återföring av periodiseringsfonder ska ske där ett något högre belopp ska återföras än som avsatts till fonden. Det här motiveras med att den sänkta bolagsskatten inte ska leda till oönskad skatteplanering.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019.

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU25


Snart slopas årliga kontrolluppgifter
Svensk handel - Varningslistan

Relaterade inlägg

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.