Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Förmånsbeskattning – Vad innebär förmånsbeskattad sjukvård?

Nu blir det jämlikt mellan privat och offentlig sjukvård gällande förmånsbeskattning. Anställda har tidigare inte förmånsbeskattats för privat hälso- och sjukvård som arbetsgivaren betalat, däremot har offentlig sjukvård blivit förmånsbeskattat.

"Grundtanken är likabehandling, att privat och offentlig vård ska behandlas på samma sätt", säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på skatteverket.

Ställningstagandet trädde i kraft 1 juli 2018 men nu har skatteverket publicerat beslutet på den nya lagen som förtydligar tillämpningen. Av ställningstagandet framgår att den anställda ska förmånsbeskattas för sjukvårdsförsäkringar. Likaså ska den anställde förmånsbeskattas för fri privat sjukvård, såsom bland annat hälsoundersökningar och operationer. Det blir på samma sätt som personal inom den offentliga vården förmånsbeskattas för fri sjukvård.

Bra att veta är att arbetsgivaren fortfarande kan bekosta företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabiliteringsåtgärder utan förmånsbeskattning, liksom åtgärder mot stress, alkohol- eller narkotikamissbruk.


Inkomstdeklaration 1 - När ska inkomstdeklaration ...
Momspliktigt att hyra ut vårdpersonal

Relaterade inlägg

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.