Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Sänkt skatt för pensionärer - Hur sänkt blir skatten för pensionärer?

I regeringens budgetproposition föreslås en höjning av det särskilda grundavdraget för alla som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång.

Det innebär att alla med en fastställd inkomst mellan 210 000 kr och 1 400 000 kr får höjt grundavdrag och således en sänkt skatt med upp till 9700 kr (vid kommunalskatt på ca 32 % ).

Förslaget innebär att den aktuella skillnaden i beskattning mellan pensionärer jämfört med löntagare under 65 år minskas för inkomster i det här intervallet.

Störst skattesänkning får pensionärer med en årsinkomst på ungefär 525 000 kr. Tidigare har skillnad i beskattning mellan lön och pension tagits bort för individer med en årsinkomst på upp till ca 210 000 kr.

Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Avdragsgill jul 2019 - Vad blir avdragen i jul?
Sänkta arbetsgivaravgifter - Hur sänkta är arbetsg...

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.