Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

När du inte längre vill ha anstånd med skattebetalningen - Vad är anstånd med skattebetalningen?

​En del företag har använt möjligheten att ansöka om anstånd med skatt - och momsbetalningar, som varit en av de stödåtgärder som funnits denna speciella corona tid. Anståndet kan sökas via skatteverkets hemsidaför upp till tre månader om du redovisar månadsvis, eller för ett kvartal om du redovisar kvartalsvis. 

Det gäller aktuella skatter, som du skulle betalat för dessa perioder, som du med anstånd därmed kan skjuta upp. 

Anståndet måste avse tid mellan januari och september 2020. Ett beviljat anstånd medför att företaget kan skjuta upp betalningen i upp till 1 år från beslutsdatumet. 

Anståndet gäller tillfälligt för att slippa betala moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt.

Även den som redovisar moms en gång per år kan söka anstånd.

Skatteverket vill helst att ansökan ska ske i samband med moms. och arbetsgivardeklarationen. Du måste dock först ha redovisat de aktuella skatterna för den aktuella perioden, före du kan söka anstånd, därför blir det smidigast att ansöka efter att redovisningen av deklarationerna har skett.

Till den trista delen, tillkommer ränta och avgift på anstånd enligt nedan:

Ränta med 1,25 procent på årsbasis för det belopp som du får anstånd med. Vidare betalar företaget en anståndsavgift. Den tas ut per kalendermånad från och med den sjunde månaden efter att du fick anståndet. Avgiften är 0,2 procent av beloppet som du har fått anstånd med. Den tas ut till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. 

Du betalar räntan och anståndsavgiften samtidigt, som du betalar skatten eller avgiften som du har skjutit upp.

När företaget vill och kan bli av med skatteskulden inom maximalt ett år, så måste ni själva skriva till skatteverket, om att anståndet hävs. 

Det kan inte göras via "Mina Sidor" hos Skatteverket. Ni måste istället kontakta skatteverket och begära att anståndet återkallas. Därefter har företaget 30 dagar på sig att betala skatteskuld med ränta och anståndsavgift. Det kan ske genom e-post, brev eller genom att ringa skatteverket.


Skatteplanering 2020 - Vad är skatteplanering?
Stödåtgärder företag - Vilka stödåtgärder finns un...

Relaterade inlägg

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.