Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Planera inkomsten - Vill du planera inkomsten år 2022?

Den som har möjlighet att styra sin inkomst kan ta hänsyn till nedan punkter:

*  För den som inte tagit ut någon lön i sitt aktiebolag upp till gränsen för statlig skatt och planerat att ta ut högre lön nästa år är det lönsamt att ta ut lön upp till gränsen, för statlig skatt före årsskiftet. Brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt 20 % är 554 900 kronor år 2022.

* Lägg din inkomst på maximal Pensions- (PGI), Sjuk-, (SGI) eller Föräldrapenninggrundande (FGI)inkomst. Tillämpliga gränser år 2022 är följande: PGI: 572  970 kr (Före allmän pensionsavgift), SGI: 483 000 kr, FGI: 483 000 kr. 

* Minska det beskattningsbara resultatet genom att göra värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier köpta före årsskiftet i näringsverksamheten. Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla. Det gäller inköp som ligger under 24 150 kronor exklusive moms för år 2022.

För fåmansföretagare

Skaffa översyn över dina löneuttag i fåmansföretaget, för att kunna använda reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme för kvalificerade fåmansbolagsaktier. Den lön som tagits ut under år 2022 påverkar om reglerna får användas och hur stort utrymme som kan användas under år 2023.

Bör noteras att förmåner inte får ingå i beräkningsunderlag gällande lön. Det erfordras ett minsta lönekrav på uttag av lön, en så kallad spärr-lön, vilket är kopplat till hur mycket de totala lönerna uppgår till i företaget. Vid fall att de totala lönerna tillsammans med ägarlönerna i företaget överstiger 5 112 000 kronor är spärr-lönen 681 600  kr, eller 9,6 inkomstbasbelopp i löneuttag år 2022. Om de totala lönerna är lägre beräknas spärr-lönen enligt nedan: 

6 IBB + 5 % x löner till anställda inkl. ägare 2022. ( 6 Inkomstbasbelopp = 426 000 kr 2022)

Ensamma aktieägare som inte bestämt hur stor lön de ska ta ut, kan beräkna spärr-lönen enligt nedan:

(6 IBB + 5 % x Löner till anställda exklusive ägare 2022)/ 0,95

Finns inga anställda (förutom den enda aktieägaren) kommer spärr-lönen bli 448 421 kronor för löneuttag år 2022.

Viktigt att tänka på är att det kan bli mer fördelaktigt på sikt, att ta ut vanlig lön upp till brytpunkten (554 900 kr 2022), före kapitalbeskattad utdelning tas ut. Det beror på att utdelning inte är pensions-, sjukpenning- eller föräldrapenninggrundande. Pensionärer som redan har låga sociala avgifter och högre grund-  och jobbskatteavdrag blir skillnad mellan lön upp till brytpunkt och utdelning ännu lägre.

Särskilt för aktiebolag

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som önskar skjuta fram en del av beskattningen på kommande år ges nedan några möjligheter:

* 25 % av vinsten kan sättas av till en periodiseringsfond. Notera dock att beskattningen av schablonräntan (vanligen 0,5 %) höjs från och med beskattningsår 2023. Kanske kan det istället blir en anledning att återföra äldre periodiseringsfonder tidigare, om man samtidigt har låg avkastning eller mycket god likviditet. 

*  Planeras inköp av förbrukningsinventarier kanske dessa kan ske före årsskiftet, vilket kan dra ner företagets vinst.

* Vid fall att bolaget planerar att köpa tjänstepensionsförsäkringar kan en pensionsutfästelse göras innan årsskiftet. Premieinbetalningen måste göras senast vid deklarationstidpunkten för att den ska vara avdragsgill år 2022.

* Aktiebolaget har möjlighet att göra reserveringar för tantiem, det vill säga en resultatbaserad ersättning (bonus) som ofta ges företagets VD och företagsledning.

Särskilt för enskild firma och handelsbolag

För den, som har enskild firma eller handelsbolag kan genom avsättning till periodiseringsfond eller expansionsfond, skjuta en del av beskattningen på framtiden. Det här kan vara mer intressant om du har aktiv verksamhet och närmar dig pensionsåldern om något år, eftersom egenavgifterna är lägre från och med det år du fyller 67 år (Fram till år 2022 gäller åldern 66 år). Det förhöjda jobbskatteavdraget ges från det år du fyller 66 år.

Det finns även möjlighet att använda reglerna om räntefördelning. Skatten på positiv räntefördelning är 30 %. Den är dock inte pensions- eller sjukpenninggrundande.


Julklappar - Vad gäller kring julklappar?
Skatteplanering inför nytt år 2022

Relaterade inlägg

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.