Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Bokslut - Vad är egentligen bokslut?

Bokslut blir lite som att få ett avgångsbetyg efter en lång termin av tufft arbete, där tiden rusat iväg och du plötsligt inser att ännu ett år har gått. Företagets samlade redovisning sammanställs i en balans- och resultatrapport där varje konto stämts av enligt bokföringslagen och redovisningen förs samman och ställts upp antingen i ett årsbokslut eller i en årsredovisning med bokslutsbilagor respektive noter, beroende på vilken typ av företag och storlek det handlar om.

I Norstedts Svenska Ordbok - 90-talets bruksordbok med fackord, nya ord, äldre ord, vanliga ord och ovanliga ord, står att läsa vid begreppet bokslut:

"Sammanställning av bokföring vid slutet av redovisningsperiod t ex vid årsskifte främst i syfte att räkna ut vinst eller förlust. äv. utvidgat om summering e.d. av icke-ekon.slag: det är dags att göra upp ett  -  över sitt liv "

När jag var på träningsresa i höstas och vi satt en stor samling vid middagsbordet där det serverades god mat och generöst med vin, berättade min bordsgranne högt och frikostigt att hon gjort bokslut med sitt liv. Jag funderade lite över samklangen av att att göra bokslut med sitt liv i samband med det som passerat. Kan man kanske få lov att skriva av vissa snedsteg, som ändå ligger kvar och bankar bakom pannbenet, eller skriva upp vissa livsprojekt så det värderas lite högre hos en själv, för det har man väl ändå förtjänat. Alternativt kanske man kan stämma av, balansera ut vissa ojämnheter som passerat, så det lämnas kvar som något bättre än de tankar som far runt i onödan om det som ändå inte går att förändra.

Något att tänka på dessa bokslutstider, som ändå är just nu framförallt under våren. Bokslut som alla företag är skyldiga enligt lagen att upprätta vare sig de har lust eller inte. Det skapar ofta ganska mycket stress hos många företagsägare, samtidigt som det ofta ger en skön känsla av lättnad när bokföringen lämnats över till någon redovisningsbyrå. Alla aktiebolag är även skyldiga att upprätta en årsredovisning efter sitt bokslut, som sedan ska sändas in till bolagsverket och sedermera bli offentligt, vilket gör det än viktigare att allt ser snyggt och bra ut samt förhoppningsvis uppvisar ett positivt resultat med ett stabilt eget kapital.

Deklarationer - Nya skatteregler kring uppskov av ...

Relaterade inlägg

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.