Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Det här är vår blogg om skattenyheter, nya skatteregler, mervärdeskatt, inför deklarationsperioder för mindre och större företag i Stockholm.

Planera inkomsten - Vill du planera inkomsten år 2022?

Planera inkomsten - Vill du planera inkomsten år 2022?
Den som har möjlighet att styra sin inkomst kan ta hänsyn till nedan punkter: *  För den som inte tagit ut någon lön i sitt aktiebolag upp till gränsen för statlig skatt och planerat att ta ut högre lön nästa år är det lönsamt att ta ut lön upp till gränsen, för statlig skatt före årsskiftet. Brytpunkten för ...
Fortsätt läs mer
647 Träffar

Skatteplanering inför nytt år 2022

Det är många företag som har bokslut 31 december, så fram tills dess finns möjlighet att skatteplanera beskattningsåret 2021, som tas upp till beskattning år 2022. En del förslag är återkommande dock med nya värden, så de tål att repeteras.  Inkomstplanering * Lön för dem med aktiebolag kan tas ut, upp till b...
Fortsätt läs mer
1130 Träffar

Skattereduktion - tillfällig skattereduktion under år 2021-2022

Under åren 2021-2022 kan vi förvänta oss lägre skatt på arbetsinkomster till följd av Corona-pandemin.  Regeringen har lagt en ny proposition , som föreslås träda i kraft 1 december 2021 och tillämpas för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Lagen ska sedan fortgå till slutet på år 2022. Inkomster av arbete och v...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
2058 Träffar

Skatteplanering 2020 - Vad är skatteplanering?

Nu är året snart till ända, så låt oss hoppas att nästa år 2021 blir mer mot det normala. Här kommer lite att fundera över, för de företagare som har möjlighet att påverka sin inkomst och önskar sänka sin skatt, eller planera för en högre pension, sjuk- eller föräldrapenninggrundande inkomst. För de företagare som inte ...
Fortsätt läs mer
2614 Träffar

När du inte längre vill ha anstånd med skattebetalningen - Vad är anstånd med skattebetalningen?

​En del företag har använt möjligheten att ansöka om anstånd med skatt - och momsbetalningar, som varit en av de stödåtgärder som funnits denna speciella corona tid.  Anståndet kan sökas via skatteverkets hemsida ,  för upp till tre månader om du redovisar månadsvis, eller för ett kvartal om du redovisar kvartalsvis.&n...
Fortsätt läs mer
2778 Träffar

Stödåtgärder företag - Vilka stödåtgärder finns under covid 19- fasen?

​Regeringen har som säkert många läst gått in med stödåtgärder för företag då fler branscher fått eller kan komma att få det tuffare på grund av covid​ Företagen ges bland annat stöd med sänkta arbetsgivaravgifter. För kommande arbetsgivaredeklaration 14 april , så har regeringen gett möjlighet till sänkt arbetsgivaravgift för maximalt 30 anställda...
Fortsätt läs mer
3176 Träffar

Skatteplanering före nyår - Vad är skatteplanering?

Snart är även år 2019 avslutat och bokslutstider närmar sig för dem med bokslut 31 december 2019 och företagsdeklaration 2020. Det finns några punkter att tänka på för de företag som kan påverka sin inkomst och skatt före årets slut och även kommande deklaration. * Om du vill slippa statlig skatt på 20 % och inte tagit ut lön upp till brytpunkten (...
Fortsätt läs mer
3668 Träffar

Avdragsgill jul 2019 - Vad blir avdragen i jul?

Snålare regler tillkom för arbetsgivare efter 1 januari 2017. Arbetsgivare har en möjlighet att hålla julfest för anställda som en skattefri förmån om det handlar om en intern representation för personalen. Utgifter för julbordet är dock inte avdragsgillt alls efter de nya reglerna trädde i kraft 1 januari 2017. Julfest med julbord Tidigare kunde f...
Fortsätt läs mer
3881 Träffar

Sänkt skatt för pensionärer - Hur sänkt blir skatten för pensionärer?

I regeringens budgetproposition föreslås en höjning av det särskilda grundavdraget för alla som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Det innebär att alla med en fastställd inkomst mellan 210 000 kr och 1 400 000 kr får höjt grundavdrag och således en sänkt skatt med upp till 9700 kr (vid kommunalskatt på ca 32 % ). Förslaget innebär att den ak...
Fortsätt läs mer
3466 Träffar

Förändringar av regeringens vårbudget 2019

Förändringar av regeringens vårbudget 2019
Regeringen har i år påverkats av M/KD budgeten som riksdagen röstade igenom december 2018. Nedan syns några av följderna gällande vårbudgeten 2019. Rut-avdraget höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per 1 juli 2019. Sänkt moms på elektroniska böcker och tidningar från 25 till 6 procent. Kan leda till billigare e-böcker och e-tidningar. Flygska...
Fortsätt läs mer
4913 Träffar

Momsplikt för inhyrda konsulter hos sjukvården

Till förtret och oro för fler företagare inom den medicinska sjukvården ställs nu krav från skatteverket att även dessa företag måste betala moms för sin försäljning. Det har sedan lång tid varit momsfritt inom sjukvården, vilket efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen den 7 juni 2018 (HFD 2018 ref. 41) bidrog till ändringen om momsplikt. Nu bl...
Fortsätt läs mer
7634 Träffar

Inkomstdeklaration 1 - När ska inkomstdeklaration 1 vara inne?

Tisdagen den 19 mars 2019 öppnar e-tjänsten för inkomstdeklaration 1. I samband med e-tjänsten slipper man postadministration och kan istället låta någon redovisa blanketten åt er samt ladda upp den till skatteverket direkt, samtidigt som ni kan luta er tillbaka. Om du inte har en redovisningsbyrå, som kan förlänga inlämningstiden med hjälp av byrå...
Fortsätt läs mer
5770 Träffar

Förmånsbeskattning – Vad innebär förmånsbeskattad sjukvård?

Nu blir det jämlikt mellan privat och offentlig sjukvård gällande förmånsbeskattning. Anställda har tidigare inte förmånsbeskattats för privat hälso- och sjukvård som arbetsgivaren betalat, däremot har offentlig sjukvård blivit förmånsbeskattat. "Grundtanken är likabehandling, att privat och offentlig vård ska behandlas på samma sätt", säger Pia Bl...
Fortsätt läs mer
6288 Träffar

Momspliktigt att hyra ut vårdpersonal

Den annars momsbefriade vårdsektorn ger inte momsbefrielse, vid uthyrning av vårdpersonal till en vårdmottagning. Det förekommer många företag som säljer tjänster inom medicin och psykiatri, vilket är ett område som huvudsakligen är momsbefriat. Den som dock hyr ut vårdpersonal till någon som driver en vårdmottagning slipper inte att ta ut moms på ...
Fortsätt läs mer
5958 Träffar

Förenklade regler – försäljning elektroniska tjänster

Förenklade regler för mindre företag som säljer elektroniska tjänster till privatpersoner i EU har föreslagits av regeringen. Från januari 2015 gällde att säljaren istället för att momsregistrera sig där köparna finns kan välja att redovisa den utländska momsen via en enda registrering, en så kallad MOSS (Mini One Stop Shop). Den svenska säljaren a...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
6415 Träffar

Sänkt skatt för företagssektorn 2019

Ränte-avdrag ​Syftet är att minska den olikformiga behandlingen av ränta på lånat kapital, som är avdragsgill i ett bolag. Samtidigt får utdelning i ett bolag inte dras av, varför en begränsning av avdragsrätten för räntor har införts vid inkomstbeskattningen. Det minskade avdraget innebär att ett negativt räntenetto (ränteintäkter -räntekostnader)...
Fortsätt läs mer
6385 Träffar

Varför progressiva skatter kan bli orättvist

I Sverige har vi progressiv inkomstskatt, det vill säga skatten ökar ju mer inkomst som tjänats in. Samtidigt är småföretag den vanligaste formen i Sverige och många får kämpa minst ett par år före en vanlig lön kan tas ut. Företagare blir sällan direkt höginkomsttagare och kan tjäna mindre än en undersköterska, vilken populärt sedan länge brukas f...
Fortsätt läs mer
8064 Träffar

Skattetillägg - Vad är skattetillägg vid rättelse på eget initiativ?

Skattetillägg innebär att skatteverket kan påföra dig skattetillägg, om du har lämnat en oriktig uppgift i din inkomstdeklaration. Har du däremot på eget initiativ rättat felet i efterhand ska du inte bli påförd något skattetillägg. Nu har emellertid regeringen fått igenom att skattetillägg ska kunna tas ut även om du på eget initiativ rättar en or...
Fortsätt läs mer
6128 Träffar

Vilka avdrag får du göra i din verksamhet?

Före du drar iväg och firar Valborgsmässoafton bör du veta vad du får dra av i ditt företag. Grundregeln är att du får dra av alla utgifter du behöver för att bedriva din verksamhet. Vilka utgifter du får dra av beror på vad just din verksamhet kräver. Till exempel får du dra av för kattmat om du bedriver ett kattpensionat, men inte om du är rörmok...
Fortsätt läs mer
6948 Träffar

Regeringens vårproposition 2018

Regeringens vårproposition presenterades idag där de hänvisar till nya skatteregler för företagssektorn. Några nyheter som regeringen lagt fram förslag om: Sänka momsen på nyhetsrapporteringen digitalt från 25 % till 6 %, så den jämställs med papperstidningens momssats. Regeringen vill motverka skatteplanering med ränteavdrag i bolagssektorn kombin...
Fortsätt läs mer
6389 Träffar

Julbord och julgåvor

  Vare sig vi önskar det eller inte är julfesternas tid nära. Något somliga kan se på som förlustelser och andra som förpliktelser. Det finns några saker att tänka på kring inköp av julgåva samt vid planering av julfest. Julgåva till anställda Om arbetsgivaren planerar att vara julgenerös och samtidigt inte vill låta de anställda förmånsbeskat...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
7382 Träffar

Sänkt bolags- och expansionsfondsskatt till nästa sommar!

Regeringen har den 20 juni 2017 skickat iväg ett förslag om ändrade regler för företagssektorn. Förutom till alla aktiebolagsägares glädje om en lägre bolagsskatt och enskilda näringsidkares samt delägare i handelsbolags lägre expansionsfondsskatt, tillkommer även begränsade avdragsmöjligheter för räntekostnader. Orsaken till förslaget om räntebegr...
Fortsätt läs mer
7524 Träffar

Företag har bäst skattemoral

​När de flesta deklarationer och bokslut börjat tunnas ut och blivit inskickade till skatteverket brukar istället brev ibland anlända från skatteverket, gällande granskning av det beskattningsunderlag som skickats in. Det kan bli både långa och många brev fram och tillbaka med förklarande svar på frågor och bifogade rapporter och verifikat, so...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
7381 Träffar

Reviderat 3:12 förslag

​Det blir fortsatt skattehöjning med regeringens reviderade förslag till ändringar för fåmansföretagare, efter att tidigare förslag utsatts för hård kritik. Mer bestämt kring ändringarna gällande fåmansföretag kommer synas efter beslut av riksdagen i slutet på året.  Kortfattat innebär regeringens nu reviderade förslag blan...
Fortsätt läs mer
Taggad i:
7153 Träffar

Deklarationer - Nya skatteregler kring uppskov av kapitalvinst

Våren är den period där det skapas flest deklarationer. Företagen har bråda tider där de först måste får fram bokslut och sedan avsluta med en företagsdeklaration. Privatpersoner som sålt sin bostadsrätt under år 2016 måste även deklarera försäljningen året efter. Nya lagregler kring uppskov av kapitalvinsten har dock skett under år 2016 och bostad...
Fortsätt läs mer
7145 Träffar
Somhemma
Din redovisningsbyrå i Stockholm
Follow us

Copyright © 2003 - 2023 All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.