Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Bokföring - vad är bokföring?

Skatteverket beskriver bokföring och de två alternativa redovisningsmetoderna, kontant - och faktureringsmetoden . De som har en mindre verksamhet kan med fördel använda kontantmetoden för att spara tid och pengar. Den sista metoden innebär att betalningsdatumet styr när ett verifikat ska bokföras. Till skillnad mot faktureringsmetoden, där faktura...
Fortsätt läs mer
7820 Träffar

Bokföringslagen - Vad är bokföringslagen?

​ Bokföringslagen är kortfattat en lag som reglerar vilka som är bokföringsskyldiga och hur redovisningen ska hanteras, arkiveras samt hur myndigheters beslut kan överklagas. Bokföringslagslagens första kapitel och första paragraf beskriver innehållet: "1 § I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska perso...
Fortsätt läs mer
7991 Träffar

Löpande redovisning - Vad är löpande redovisning?

Det är lätt att förtränga sådant som känns trist att göra. Kanske mer hos några än hos andra. Även att lämna in underlag för redovisningen till en byrå kan kännas betungande när solen skiner utomhus, eller de egna företagsuppdragen känns mer lockande. Även om redovisningen faktiskt kan belysa de egna små framstegen när företagandet känns lite extra...
Fortsätt läs mer
10500 Träffar

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.