Blogg - Ekonominytta

Klicka på rubrik eller "FORSÄTT LÄS MER" för att läsa hela blogginlägget!

Bokföringslagen - Vad är bokföringslagen?

​ Bokföringslagen är kortfattat en lag som reglerar vilka som är bokföringsskyldiga och hur redovisningen ska hanteras, arkiveras samt hur myndigheters beslut kan överklagas. Bokföringslagslagens första kapitel och första paragraf beskriver innehållet: "1 § I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska perso...
Fortsätt läs mer
7991 Träffar

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.