Om oss

Vad erbjuder byrån? 

Byrån har funnits i Stockholm sedan 2003. Vi erbjuder ekonomi-, redovisnings- och skattetjänster. Enligt uppdragsavtal löser vi era behov till rimliga priser. Byrån hjälper er med, löpande redovisning, löner, skattedeklarationer, skatterådgivning och information, rapporter, betalningar, bokslut och årsredovisning. Vidare erbjuds hjälp med bolagsbildningar samt ombildningar av företagsform.

När det gäller företag utan egna bokföringsprogram, finns tillgång till bokföringsprogrammet BL Administration 2022.3.100 med möjlighet att lägga upp ert företag/bolag. Bokslut och Årsredovisning hanteras via BL Bokslut Besk 2022.1.102. Deklarationer hanteras via BL Skatt Besk 2022.1.101. 

Byrån har även tillgång till en molntjänst där moduler från ekonomiprogrammet kan delas, om någon önskar läsa vad som skett i redovisningen kan en läsmodul köpas till och allt aktuellt kan sedan följas i företagets redovisning. Även om någon önskar köpa till faktureringsmodulen och själva hantera detta, så kan denna användas via molntjänsten och integreras i bokföringen.


SRF Redovisning Somhemma

För att erhålla auktorisation och ledamotskap måste följande finnas:

* dokumenterad utbildning

* dokumenterad praktik

* seriöst driven verksamhet

Vem kan få hjälp?

Byrån vänder sig huvudsakligen till mindre och medelstora företag. Tjänster erbjuds dels till företag utan egna bokföringsprogram eller egen ekonomifunktion, dels till bolag som har egna bokföringsprogram och egen ekonomifunktion. De sistnämnda kan exempelvis få behov av uppbackning inom vissa ekonomitjänster, vid sjukdom eller arbetsanhopning.

Vilken trygghet får ni?

Givetvis iakttas största sekretess gällande all information som bearbetas/förvaras under arbetets genomförande, vilket även regleras i skriftlig överenskommelse och styrks av det ansvar som följer av lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Vidare baseras alla uppdrag på ett skriftligt uppdragsavtal och i andra hand på allmänna bestämmelser vilka reglerar förhållandet och vår överenskommelse mellan Somhemma Din Redovisningsbyrå och ert företag.

Somhemma Din Redovisningsbyrå tillhandahåller ansvarsförsäkring som omfattar ren förmögenhetsskada och F-skattesedel. Byråansvarig är civilekonom, fil.mag., tidigare auktoriserad redovisningskonsult, godkänd som ledamot och medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF. Är sedan 2016 endast intressemedlem i SRF, för att själv bestämma löpande kunskapspoäng per år och spara medlemsavgifter. Byrån har annars ett bra nätverk med tillgång till mer expertis av revisorer, jurister, kollegor inom branschen, juridik-, bolags- och skatterådgivning samt konsultatation inom pensions- och försäkringsfrågor.

 

 

 

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.