Din Redovisnings - App

PANORAMA är en valfri redovisnings - App som tillhandahålls månadsklienter. Appen är för dem som vill slippa posta eller lämna in verfikat. Appen erbjuder ett panorama över ert bolag/företag. Genom PANORAMA får kunden företagets ekonomiska information inramad på ett snabbt,  tydligare, enklare och mer lättanalyserat sätt. 

PANORAMA är en redovisnings-App, som på ett enkelt och motiverande sätt, visar ditt företags siffror i form av tabeller och diagram. Likaså ges enkla förklaringar till ekonomiska nyckeltal. Våra klienter kommer även få rapporter mejlade till sig efter avslutad redovisningsperiod med skriftlig information kring skatter och matnyttig information för just ditt företag.  

När allt är redovisat gällande ditt företag syns intäkter, kostnader och resultat samt tillgångar, skulder och eget kapital omvandlas till diagram och tydliga nyckeltal.

Företagstjänsten håller en hög kvalité och ger tillgång till detaljerad information samt rapporter samtidigt som ni får snabb feedback. 

Redovisning 3
Färgade staplar och diagram, belyser bolagets ekonomiska ställning under olika perioder.  

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.