Byrå tjänster

Företaget erbjuder ekonomitjänster såsom, löpande redovisning, löner, moms- och skattedeklarationer, in- och utbetalningar, rapporter, bokslut och årsredovisning. 

Vi upprättar bolagsdeklarationer och näringsbilagor för olika företagsformer vanligtvis i samband med bokslut. I anknytning till det sistnämnda ges viss skatterådgivning. 

Våra kunskaper kring redovisning och skatter hålls uppdaterade regelbundet, dels genom kurser, seminarium och föreläsningar, dels via skatteprogram och facklitteratur.

Företagets målsättning och policy är att avlasta och göra våra uppdragsgivare nöjda. I samråd med er planerar vi för upplägget av ekonomitjänsterna. Allt för att ni ska hinna med eller komma i kapp den nödvändiga ekonomiska administrationen och kunna fokusera på er huvudsakliga kärnverksamhet.

Byrån erbjuder en app för integrering av verfikat för månadsklienter, med en ekonomisk översikt - Panorama. 


bildcharlotta

Byråansvarig är Charlotta Lena Andersson, civilekonom, fil.mag. med tillägg av 60 högskolepoäng juridik, bland annat eu-rätt, civilrätt och beskattningsrätt mellan år 2015-2016.

 

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.