Deklarationer

Vi hjälper till med bolagsdeklaration och era näringsbilagor (INK1, INK2 eller INK4). Vidare erbjuder vi upprättande av övriga blanketter som NE eller N3A. Vi ser till att möjliga skatteavdrag och er skatteplanering sker på bästa möjliga sätt. Slutligen att era blanketter kommer in i tid till skatteverket under förutsättning att vi får ert underlag i god tid. 

Likaså hjälper vi privatpersoner med t ex deklarationen K4 - försäljning värdepapper, K6 när ni sålt er privata bostadsrätt eller K5 vid husförsäljning. Vill ni söka uppskov med beskattningen på er kapitalvinst, hjälper vi till med blankett K2. Ni kan endast få uppskov, om kapitalvinsten överstiger 50 000 kr.

Hanteringen av deklarationer sker från program BL Skatt Besk 2022.1.101. Versionen innehåller alla nödvändiga blanketter och deklarationer samt ger professionella utskrifter med en fullständig skatteberäkning innehållande senaste uppdateringarna.

Aktuella och färdiga skattedeklarationer kan sändas via e-post i fil format.pdf alternativt postas direkt till er innan vidare sändning till skatteverket. Vi hjälper er även att sända alla filer direkt till skatteverket.

Skatteverket kräver att original inkomstdeklaration för privata personer ska signeras själv av adressaten. Det blir dock ett mindre omfattande arbete mot att upprätta alla blanketter själv.  

Bolag och fysiker(enskilda delägare i handelsbolag och enskilda näringsidkare) kan ansöka om fullmakt för en redovisningskonsult att signera deras skattedeklarationer via e-legitimation. Låta dem bli ert deklarationsombud. Tjänsten går enkelt att nå och beställa via er e-tjänst.


Skattedeklaration 

Viktiga fördelar

* Ni undviker straffavgift på  grund av förseningar.

* Hänsyn hinner tas till  möjliga avdrag.

* Ni slipper stress.

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.