Redovisning & bokslut

Byrån erbjuder redovisningstjänster främst åt enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag. När det gäller arbetet med den löpande bokföringen och skatter är den en stor och viktig del av, att driva ett företag och tar mycket tid i anspråk. 

Oavsett om du startar företaget för första gången eller har stor erfarenhet sedan tidigare, behöver du någon som på ett noggrant och effektivt sätt tar hand om din redovisning, så att du kan koncentrera dig på din huvudsakliga verksamhet.   

Hos Somhemma Din Redovisningsbyrå har du alltid möjlighet, att påverka resultatet av varje beslut och diskutera fram den bästa lösningen. Individuell information och kommunikation är nyckelorden.

När det gäller företag utan egna bokföringsprogram, finns tillgång till bokföringsprogrammet BL Administration 2022.3.100.

I ekonomiprogrammet ges möjlighet att lägga upp ert företag, så hantering av löpande bokföring, löner, bokslut samt årsredovisning sker från byrån.  Vi kan även sända in er årsredovisning digitalt direkt till bolagsverkets molntjänst, där ni kan läsa och godkänna årsredovisningen före den blir fullt tillgänglig för bolagsverket.

Vi använder BL Bokslut Besk 2022.1.102 som ger en snygg och professionell uppsättning sidor av årsredovisning, förvaltningsberättelse, noter och bilagor.

Våra månadsklienter lämnar huvudsakligen in/postar material en gång i månaden, vanligtvis i början på ny månad för underlag rörande månaden före.

Det finns även möjlighet, för dem som redan har bokförd redovisning och vill ha hjälp med bokslut, att sända över en SIE-4 fil (innehåller bokförda transaktioner) för kontroll och avslutning med bokslut och eventuellt årsredovisning.

Vi har dessutom en Redovisnings-app, där kunden till ett fast pris antingen, eller både och, kan mejla leverantörsfakturor och fotografera kvitton, som sedan sänds in direkt till ekonomiprogrammet. Appen kan även integreras med företagets bank och affärskonto och på det sättet integreras med ekonomiprogrammet. Av det sista slipper ni sända verifikat via e-post, vanlig post eller lämna in fysiskt till byrån.

Månadsklienter kommer kunna se redovisning löpande redovisat och omvandlat till diagram och nyckeltal antingen via appen eller via e-post för dem som inte använder appen.

Ni väljer själva vilken och hur många tjänster ni behöver.

Här finns bland annat erfarenhet av bokföringsprogrammen: BL Administration, Fortnox, Run, ADEKO +, Omnifinancials, Hansa, Hogia, Byggbas 3L, SPCS, och Swedbanks E-bokföring. 


 

borddator

Många gånger känner uppdragsgivarna en trygghet av att "bolla" frågor med en ekonomisk rådgivare och redovisningskonsult.

 

Copyright © 2003 - 2024. All rights reserved Somhemma Din Redovisningsbyrå.